ONDERWIJS

Life Science

Als je op het Kandinsky College kiest voor Nederlandstalig onderwijs, kies je ook voor ons nieuwe programma Life Science. Life Science gaat over voeding, natuur, duurzaamheid, gezondheid en klimaat. Deze thema’s zijn belangrijk voor iedereen in de maatschappij, voor jouw toekomst en die van onze planeet. Daarom horen ze bij het Kandinsky College, waar we je opleiden tot nieuwsgierige en maatschappelijk betrokken wereldburger.

Projectweken in de onderbouw

Je werkt aan de Life Science thema’s in de projectweken én door het jaar heen bij verschillende vakken. In de onderbouw krijg je onder andere projecten over plastic, je lichaam, de natuur, klimaatverandering en vegetarische hamburgers. Deze projecten zijn vakoverstijgend, dat wil zeggen dat ze niet bij één vak horen maar dat het onderwerp centraal staat. Docenten van verschillende vakken zijn betrokken bij de lessen en activiteiten. Je leert onderzoeken, ontwerpen, kritisch denken, samenwerken en presenteren. Je leert niet alleen binnen maar ook buiten de school, we nodigen experts uit en maken uitstapjes naar bedrijven, musea, de stad en de natuur.

"Life Science betekent dingen ontdekken over verschillende thema’s van het leven. Daar leer je dan veel over. Ik ben wel benieuwd naar Life Science op andere scholen. Hoe gaan zij om met deze onderwerpen? Als meer scholen hiermee aan de slag gaan, worden mensen ook meer bewust van de problemen."

Lynn Scholtens, leerling

Life Science projectweek Plastic

In oktober van het eerste leerjaar word je tijdens je allereerste projectweek op het Kandinsky College ondergedompeld in de wereld van plastic. Plastic is overal om ons heen. Helaas zorgt plastic ook voor veel vervuiling. De week begint met een spectaculaire opening in filmhuis LUX, door Merijn Tinga die bekend is als de Plastic Soep Surfer. Daarna ga je in de stad op jacht naar het Perfecte Plastic Plaatje -  de mooiste foto met plastic afval in de hoofdrol. De andere dagen voer je verschillende challenges uit. Je onderzoekt onder andere de inhoud van je eigen toilettas op de aanwezigheid van microplastics, je maakt een kunstwerk of een muziekinstrument van plastic afval, je onderzoekt het gebruik van plastic verpakkingen in de supermarkt en je bezoekt Nijmeegse ondernemers die extra letten op plastic gebruik en duurzaamheid. Aan het eind van de week organiseer je een plasticvrije lunch en presenteer je wat je deze week geleerd hebt.

"Life Science heeft te maken met de natuur, je bent veel buiten en je leert veel nieuwe dingen. We hebben tot nu toe veel geleerd over plastic: dat er veel plastic buiten ligt, dat overal veel microplastics inzitten."

Miguel Heijs, leerling

Life Science in de bovenbouw

Ook in de bovenbouw zul je Life Science op allerlei plekken in de school en in het onderwijs tegenkomen. Bijvoorbeeld in de masterclasses, tijdens schoolreizen en in het aanbod van onderwerpen voor je profielwerkstuk. Ook kun je deelnemen aan keuzeactiviteiten buiten je lesrooster, zoals lezingen van wetenschappers of speciale excursies. Bovendien kun je in de bovenbouw kiezen voor examenvakken waarin veel Life Science onderwerpen aan bod komen, zoals NLT (natuur, leven en technologie) op havo of vwo.

Wereldburgerschap

Op het Kandinsky College leiden we je op tot nieuwsgierige, onderzoekende, kritisch denkende en betrokken wereldburger. In het Nederlandstalig onderwijs ligt daarbij de focus op de Life Science thema’s duurzaamheid, klimaat, natuur, voeding en gezondheid, terwijl in het tweetalig onderwijs de focus ligt op het ontwikkelen van een stevige taalbasis en kennis van andere culturen. Voor beide typen onderwijs geldt dat we werken aan een open, onbevooroordeelde houding ten opzichte van de wereld om je heen. We organiseren reizen, activiteiten en excursies waarbij je kennis en ervaringen opdoet die je voorbereiden op je toekomst als wereldburger.

EcoTeam

Vind je het leuk om onze school én de leerlingen en medewerkers nóg duurzamer te maken, dan kun je je aanmelden bij het EcoTeam via ecoteam@kandinskycollege.nl. Dit is een groep leerlingen uit verschillende leerjaren die samen met een paar docenten werk maakt van een duurzamer Kandinsky College. Je mag zelf leuke activiteiten en acties bedenken en organiseren. Denk aan een kledingruilbeurs, warme-truiendag, betere afvalscheiding, meer vegetarische opties in de kantine of een actie om te zorgen dat de docenten minder papier verspillen.