Groep 7 - 8

Veelgestelde vragen over de brugklas

1. Kun je op het Kandinsky College alleen tweetalig onderwijs volgen?
Nee hoor, bij ons kun je of Nederlandstalig of tweetalig onderwijs doen op alle niveaus: mavo, havo, vwo of gymnasium. Kies je voor Nederlandstalig onderwijs, dan kies je ook voor ons nieuwe programma Life Science.

2. Als je kiest voor Nederlandstalig onderwijs krijg je dan het vak Life Science?
Je krijgt dan inderdaad Life Science, maar het is geen vak. Life Science gaat over de thema's natuur, gezondheid, voeding, klimaat en duurzaamheid. Je werkt aan deze thema's tijdens projectweken én door het jaar heen bij verschillende vakken.

3.Wordt er bij jullie geloot?
Dat weten we niet vooraf. Een enkele keer hebben we beperkt moeten loten, de meeste jaren echter niet. We streven ernaar om ook dit jaar niet te hoeven loten.

4. Wanneer moet ik me aanmelden?
Op het Kandinsky College kun je je vanaf 25-31 maart 2024 aanmelden. Meer informatie vind je op onze site onder Aanmelden leerjaar 2024-2025.

5. Hoeveel leerlingen zitten er op het Kandinsky College?
In schooljaar 2023-2024 zitten circa 1316 leerlingen op onze school.

6. Wat is het minimale niveau om aan te melden op jullie school?
Vanaf mavo-(vmbo-t)advies kunnen leerlingen aangemeld worden op onze school. Wij gaan ervan uit dat jouw leerkracht jou goed kent en je daarom een goed advies kan geven. Nadat de uitslagen van de cito- of ieptoets bekend zijn, kijken we of het advies en de score overeenkomen.

7. Moet je al een beetje Engels spreken om tweetalig onderwijs te kunnen volgen?
Nee hoor, dat hoeft niet. Het allerbelangrijkst is dat je gemotiveerd bent en dat je graag leert. We starten vanaf dag één met het praten in het Engels: immersion heet dat, onderdompeling. Juist van het doen, leer je.

8. Mag ik bij mijn vriend of vriendin van groep 8 in de klas?
Bij het aanmelden op het Kandinsky College lever je naast het blauwe formulier van de basisschool ook een formulier van onze school in. Ons formulier is tijdens de aanmeldperiode te downloaden en/of er ligt een papieren versie voor je klaar bij het aanmelden op onze school. Op dit formulier kun je aangeven bij wie je graag in de klas zou willen. We proberen daar dan rekening mee te houden.

9. Krijg ik veel huiswerk?
Bij de middelbare school hoort huiswerk. Voor het ene vak wat meer dan voor het andere. Gemiddeld werken leerlingen zo’n anderhalf tot twee uur per dag aan hun huiswerk. Het huiswerk bestaat uit leer- en maakwerk.

10.Wat is een mentor?
Je mentor is je klassenleraar. Je ziet hem/haar een paar uur in de week. Je mentor helpt je bij het leren plannen van je huiswerk, hij/zij zorgt voor een gezellige sfeer in de klas en je mentor is degene die je helpt als je een probleem hebt. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders.

11. Kan ik de school komen bekijken?
Je bent van harte welkom op een of meerdere voorlichtingsmomenten op onze school. Op donderdag 8 februari hebben we Kandinsky Opent Deuren en op zaterdag 9 maart Open Dag. Op woensdag 13 maart hebben we lesjesmiddag. Je kunt die middag een aantal lesjes volgen zodat je kennismaakt met onze school. Je kunt kiezen uit het volgen van Nederlandstalige of Engelstalige lesjes. Ouders kunnen op de lesjesmiddag deelnemen aan presentaties en workshops.

Voor informatie over de lesjesmiddag klik hier  en voor de Open Dag klik hier.

12. Hebben jullie een lotingsprocedure?
De afgelopen schooljaren hebben we alle leerlingen kunnen plaatsen.

Als we toch moeten loten, volgen we de volgende procedure:
Een commissie bestaande uit de voorzitter of lid van de ouderraad, een afdelingsleider brugklas, een directielid en een medewerker van de leerlingenadministratie zijn aanwezig bij het lotingsproces. Voorafgaand aan de loting wordt het aantal leerlingen vastgesteld dat met voorrang wordt geplaatst. Leerlingen met een broer of zus bij ons op school, net zoals kinderen van onze personeelsleden, hebben voorrang bij de plaatsing. De leerling moet zich dan wel op tijd hebben aangemeld. De leerlingen in de loting zijn geanonimiseerd en worden vervolgens blind getrokken om het lotingsproces eerlijk te laten verlopen.