Nieuws

Schoolexamenprogramma aangepast voor m4, h5 en v6

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerling,

We hebben dinsdag 17 maart van het ministerie van onderwijs de ruimte gekregen ons schoolexamenprogramma aan te passen. In verband met de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers hebben we besloten tot en met 6 april geen groepen leerlingen op school te ontvangen.

We gaan er nu vanuit dat we de toetsweek voor M4, H5 en V6 kunnen starten op woensdag 8 april. Uiteraard gaan we tot die tijd door met onderwijs op afstand.

Planning
De nieuwe planning voor de weken tot aan het eindexamen ziet er als volgt uit:
(alles onder voorbehoud van eventuele overheidsmaatregelen)

Tot en met maandag 6 april School gesloten, geen lessen op school, wel afstandsonderwijs
Di 7 apr Nader in te vullen dag, informatie volgt
Wo 8 t/m do 16 apr Toetsweek M4 H5 V6 (TW3)
Ma 13 apr Tweede Paasdag
Vr 17 apr Inhalen van toetsen
Ma 20 apr 8.30u Deadline cijfers invoeren
Ma 20 apr 8.30-12.00u Inzage toetsen en vragen stellen
Ma 20 apr 13.00u Deadline inschrijven herkansingen
Di 21 apr 10.00-14.00u Herkansingen
Wo 22 apr 17.00u Deadline cijfers invoeren herkansingen
Do 23 apr 13.00-14.00u Tekenen cijferlijst
Do 23 apr 16.00u Cijferlijsten naar DUO
Vrijdag 24 april Start meivakantie
v.a. donderdag 7 mei Eindexamens (CSE’s)

Het kan zijn dat er nog enkele geplande toetsen worden geschrapt, of dat enkele toetsen worden samengevoegd; daar wordt nu per vak en per niveau goed naar gekeken.

Als het toetsrooster klaar is, zullen we dat publiceren via de gebruikelijke kanalen. Ook kan het zijn dat je voor een bepaald vak via mail een toetsonderdeel moet inleveren, of dat er digitaal een mondeling wordt afgenomen in de periode tot 6 april. Je docent zal je daar dan over informeren.

Leerlingen die op dit moment nog enkele toetsen moeten inhalen
Er zijn enkele eindexamenleerlingen die, door ziekte of andere omstandigheden, nog toetsen moeten inhalen. We inventariseren nu om welke leerlingen en welke toetsen dat gaat. Aangezien het om individuele leerlingen gaat, kan het zijn dat we ervoor kiezen dat deze leerlingen volgende week of de week daarna naar school komen om toetsen in te halen.

Over de planning van opdrachten voor beeldende vorming en praktische opdrachten voor de exacte vakken word je nader ingelicht door je vakdocent.

Nog een praktisch punt
De school zal de komende twee weken nog alleen open zijn op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 – 14.00 uur. Op deze dagen kunnen leerlingen waarvan één of beide ouders een vitaal beroep hebben op school terecht om te studeren. Geef ook dit vooraf even aan bij de betreffende afdelingsleider.

Tenslotte
Deze informatie en deze aanpak is gebaseerd op de huidige stand van zaken (18 maart). Het kan best zijn dat komende weken andere maatregelen gaan gelden of andere besluiten vallen. Uiteraard zullen we dan kijken of we onze planning en organisatie moeten bijstellen. Vooralsnog is deze planning leidend.

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen juist voor jullie in het examenjaar erg vervelend zijn en voor spanning kunnen zorgen. Probeer zo rustig mogelijk, maar toch gestaag door te werken met behulp van de informatie per vak op Magister. Neem via mail contact op met je vakdocent als je vragen hebt. Je mentor is natuurlijk ook per mail bereikbaar als dat nodig is. Als je nog vragen hebt over deze nieuwe planning, dan kun je terecht bij je afdelingsleider.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joris Bovy

Rector