Nieuws

Onderzoek naar mogelijke fusie

Het College van Bestuur van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en de Alliantie VO hebben de intentie uitgesproken om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan wordt momenteel gestart. De voorgenomen fusie is deels uit noodzaak geboren, maar biedt tevens vele ontwikkelkansen voor de toekomst.

Achtergrond
Al langere tijd hebben de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat schoolorganisaties in toenemende mate onder druk staan en dat het risico op verschraling van het onderwijsaanbod toeneemt. Het Dominicus College en het Kandinsky College hebben beide meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod te kunnen waarborgen.

Aanvullen en versterken
Een delegatie van beide scholen heeft verkend hoe ze hun eigen, unieke meerwaarde kunnen inzetten voor een sterker toekomstperspectief. Daaruit blijkt dat het Dominicus College en het Kandinsky College elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. De eerste verkenning bracht veel enthousiasme en vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst.

Onderzoeksfase
De komende tijd onderzoeken wij de haalbaarheid van het voornemen. Dit onderzoek en het eventuele fusieproces gaan enige tijd in beslag nemen. Het is de insteek dat er voor de huidige leerlingen en de leerlingen die starten in augustus 2021, de komende twee jaar niets verandert. De eventuele toekomstige school wordt gehuisvest op de Malderburchtstraat. Bij doorgang van de fusie starten de eerste nieuwe brugklassen naar verwachting in augustus 2022 op deze locatie.

Lees hier verder; ook worden antwoorden gegeven op veel gestelde vragen.