Nieuws

Mondkapjes

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,

Het Ministerie van Onderwijs heeft de VO-scholen gisteren dringend geadviseerd leerlingen tijdens schooltijd mondkapjes te laten dragen in situaties waarbij er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden van medewerkers.

Mondkapje op school verplicht met ingang van maandag 5 oktober

In overleg met onze medezeggenschapsraad hebben we besloten met ingang van maandag 5 oktober het dragen van een mondkapje verplicht te stellen voor leerlingen en medewerkers tijdens verplaatsingen in het gebouw en in situaties waarbij er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tussen leerlingen en medewerkers.

Wanneer draag je een mondkapje?

 • Mondkapjes zijn verplicht voor alle leerlingen en medewerkers in de school bij verplaatsingen door het gebouw. Bijvoorbeeld bij verplaatsingen tussen de lessen en in de pauzes. Dit geldt voor het lopen door de gangen en de aula.
 • Let op: ook met een mondkapje op is het de bedoeling om afstand te houden van de medewerkers van de school.
 • Je zorgt dat je zelf een schoon mondkapje mee naar school neemt. Je kunt eventueel een mondkapje kopen bij de receptie of kantine.

 Wanneer hoef je geen mondkapjes te dragen?

 • Tijdens de les hoeven leerlingen geen mondkapje te dragen behalve bij praktijklessen en de lessen bij specifieke docenten waar nu ook al mondkapjes gedragen worden.
 • We vragen leerlingen zoveel mogelijk buiten te pauzeren. Buiten hoef je geen mondkapje te dragen. Volgende week komen er grote tenten op ons schoolplein te staan, daar kun je ook bij regen droog pauzeren.
 • Je hoeft geen mondkapje te dragen als je een zitplaats hebt in de aula. Daar kun je rustig je brood eten en even gezellig kletsen met je vrienden. Als je opstaat doe je je mondkapje weer op.
 • Ditzelfde geldt voor de studiepleinen op de eerste verdieping, ook daar hoef je als je rustig zit te werken geen mondkapje op.

 Waarom dit besluit?

 • Gelukkig hebben we nog maar een zeer beperkt aantal besmettingen gehad op onze school. We willen dit graag zo houden.
 • We trekken met de Nijmeegse scholen één lijn, alle scholen gaan over op verplichte mondkapjes. Dat geeft duidelijkheid.
 • Daarbij komen we met dit besluit tegemoet aan de gevoelens van onveiligheid die op dit moment heersen in de school onder leerlingen en medewerkers.
 • We willen er alles aan doen om te voorkomen dat de school weer tijdelijk dicht moet.

 Hoe zit  het met de ventilatie?

 • Ons gebouw voldoet aan de richtlijnen van het Bouwbesluit. We ventileren de lokalen meerdere keren per dag, in elk geval tussen de lessen en tijdens pauzes. De komende periode wordt het zowel buiten als binnen met veel ramen en deuren open kouder. Zorg dus voor gepaste warme kleding op school.

 Overige maatregelen blijven gelden

 • Nadrukkelijk willen we u nogmaals vragen om corona-gerelateerde afwezigheid telefonisch via 024- 3594422 of via een e-mail aan verzuim@kandinskycollege.nl te melden. De MagisterApp is enkel voor andere ziekmeldingen dan corona-gerelateerd.
 • Leerlingen die door coronamaatregelen of ziekteverschijnselen thuis zitten, volgen de lessen via Zoom. We hanteren als school de regel dat de leerling thuis onderwijs op afstand volgt tenzij de leerling wordt belemmerd door ziekteverschijnselen.
 • We blijven ons houden aan de volgende basisregels van het RIVM:
 1. Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 2. We letten scherp op onze handhygiëne: we wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed. We schudden geen handen en we hoesten en niezen in onze elleboog.
 3. Een leerling/medewerker met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • koorts boven 37,5°C
 • plotseling verlies van reuk of smaak
 1. Het RIVM vraagt iedereen met klachten zich te laten testen. Een leerling/medewerker is weer welkom op school indien 24 uur klachtenvrij en/of negatief getest.

Tot slot

Het verplicht stellen van mondkapjes voelt als een heftig besluit voor een school. De invoering daarvan draagt echter bij aan een veilig leerklimaat. We hebben, zoals in deze brief te lezen is, te maken met veel maatregelen. Toch merk ik elke dag weer hoe blij we allemaal zijn dat we met elkaar op school kunnen zijn.

We gaan er samen voor zorgen dat we het virus eronder krijgen en dat we naar school kunnen blijven gaan!

Met vriendelijke groet,

 

Joris Bovy
Rector