Science is een vak dat alle leerlingen in klas 1 krijgen. De vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek vormen samen de basis. Binnen het vak science staat het ‘onderzoekend leren’ centraal. Onderzoekend leren is erop gericht om een onderzoekende houding en werkwijze te ontwikkelen en te bevorderen. Leerlingen leren hoe ze nieuwe kennis op een gestructureerde wijze vergaren. Ze leren hoe ze van begin tot eind een onderzoek opzetten. Na het uitvoeren van hun onderzoek presenteren ze de onderzoekresultaten. Het is belangrijk dat leerlingen een onderzoekende houding aanleren. Deze onderzoekende houding helpt hen om (nog) onbekende toekomstige situaties planmatig en systematisch aan te pakken. Om deze onderzoekende houding goed aan te leren, is een actieve, open en vragende houding van leerlingen belangrijk. We moedigen leerlingen aan om deze houding te ontwikkelen en te behouden.

D1000043 science k

Vlnr: Laurens de Blocq van Scheltinga, Tirsa Guelen, Kim Verstappen, Mark Schaeffer, Werner Kleijn en Derrick Dooley

Onderwerpen

Leerlingen werken bij science altijd binnen bepaalde thema’s. De thema’s zijn van natuurwetenschappelijke aard. Leerlingen komen in aanraking met thema’s die worden behandeld in de lessen van meerdere bètavakken. Doordat thema’s aansluiten bij meerdere vakgebieden werken we bij science vakoverstijgend. Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘geluid’. Geluid kan bekeken worden vanuit de natuurkunde, techniek en de biologie. Bij science werken we met de theorie van verschillende vakgebieden. De leerlingen zullen zo gemakkelijker verbanden kunnen leggen tussen verschillende vakken.

Lessen

De eerste drie weken behandelen we theorie tijdens de lessen. We laten leerlingen kennis en inzicht opdoen over het desbetreffende thema. Maar leerlingen gaan ook zelf aan de slag in verschillende practica. Zo leren ze niet alleen vanuit de theorie, maar zien leerlingen ook hoe verschillende fenomenen er in werkelijkheid uitzien. Na drie weken van voornamelijk theorie behandelen, volgt een periode van vier weken onderzoek doen. Tijdens deze weken zijn leerlingen in tweetallen aan het werk om hun eigen onderzoek op te zetten. Onder begeleiding van hun docent bepalen leerlingen helemaal zelf het onderzoeksonderwerp en voeren ze het onderwerp zelfstandig uit. Leerlingen presenteren uiteindelijk de gevonden onderzoeksresultaten aan hun klasgenoten. Dit is voor velen een mooi moment omdat ze trots zijn op het eigen werk!

Methode

Tijdens de eerste drie weken maken we gebruik van lesmateriaal dat ontwikkeld is door docenten van de vakken biologie, techniek, scheikunde en natuurkunde. Als de leerlingen zelf onderzoek doen, maken ze gebruik van een methode die werkt volgens de stappen van onderzoekend leren. Deze methode is ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Site: http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie