Het Kandinsky College wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten in een uitnodigend klimaat. We werken daar hard aan. Maar bij het samenwerken van mensen, kan er ook wel eens wat mis gaan. Meestal wordt dat met een goed gesprek opgelost, soms met tussenkomst van de schoolleiding of één van de leerlingbegeleiders of vertrouwenspersonen van de school.

Waar dat incidenteel niet lukt, kunnen ouders, leerlingen en ook medewerkers van de school gebruik maken van hun klachtrecht. In een klachtenregeling heeft de school daarvoor regels opgesteld. Om te waarborgen dat een klacht serieus en vertrouwelijk wordt behandeld, is de school aangesloten bij een regionale bovenschoolse klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zonodig advies over te treffen maatregelen.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien.

Bij een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of medewerker van de school jegens een minderjarige leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit zo spoedig mogelijk aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij politie of justitie noodzakelijk is.

Hieronder bij de bijlages vindt u de klachtenregeling en het klachtmeldingsformulier van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de reglementen Bovenschoolse klachtencommissie en Centrale commissie van beroep voor eindexamens.  

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie