Schema consequenties ongeoorloofde afwezigheid

LeerlingConsequentieOpmerkingen
1e keer ongeoorloofd 2 uren inhalen Medewerker verzuim (MV) handelt consequentie af.
2e en 3e keer ongeoorloofd 2 uren inhalen MV handelt consequentie af.
4e keer ongeoorloofd 2 uren inhalen
+ gesprek afdelingsleider

MV handelt consequentie af en meldt bij afdelingsleider.
Afdelingsleider spreekt met de leerling en licht vervolgtraject toe.
Afdelingsleider informeert mentor en ouders.

5e u ongeoorloofd 2 uren inhalen MV handelt consequentie af.
6e keer ongeoorloofd

2 uren inhalen
+ gesprek afdelingsleider /leerplichtzaken

MV handelt consequentie af en meldt bij afdelingsleider.
Afdelingsleider spreekt met leerling en licht ouders en mentor v/d leerling in over melding bij leerplichtzaken (LPZ).
Afdelingsleider geeft schriftelijke waarschuwing vervolgtraject (schorsing) af.
7e keer ongeoorloofd 2 uren inhalen MV handelt consequentie af.
8e keer ongeoorloofd 2 uren inhalen MV handelt consequentie af.
9e keer ongeoorloofd schorsing (1 dag extern) Afdelingsleider/directie handelen af. Gesprek met leerling.
Informeren en horen ouders. Bevestiging schriftelijk.

Schema te-laat-meldingen

LeerlingConsequentieOpmerkingen
1e en 2e keer          Geen Oorzaken als ‘verslapen’, ‘lekke band’ of ‘bus gemist’ tellen als te laat zonder reden. MV handelt af.
3e keer 8.00 uur melden MV handelt consequentie af.
4e keer  8.00 uur melden + gesprek afdelingsleider Zie verder handelingen zoals ook vanaf 4e x ongeoorloofde afwezigheid.

Afspraken 18+ leerling

Volgt hetzelfde schema. Maar in plaats van melding bij leerplicht volgt:

  • schriftelijk contract, ondertekend door leerling, ouder en afdelingsleider. De afspraken worden in een gesprek vastgelegd;
  • bij niet nakomen contract volgt de consequentie die in het contract staat vermeld (bijv. uitsluiting activiteiten/feesten);
  • Indien na maatregel “schorsing” (zie schema) geen verbetering optreedt, is de uiterste maatregel: uitsluiting van alle lessen (zie examenreglement).
Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie