Op het Kandinsky College maken we onderscheid in aangevraagd verlof van één dag, meerdere dagen en kortdurende afwezigheid voor bijvoorbeeld medische afspraken e.d.

Verlof

Bij gewichtige omstandigheden kan de directie van het Kandinsky College verlof tijdens schooltijd verlenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een huwelijk, vakantie onder schooltijd of een bezoek aan een vervolgopleiding. De richtlijnen die wij hiervoor hanteren en het bijbehorende aanvraagformulier treft u bij de bijlages hieronder aan. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u e-mailen naar verzuim@kandinskycollege.nl.

Ziekte

Ouders melden afwezigheid door ziekte van hun zoon/dochter dagelijks vóór 08.30 uur aan school. Dat kan telefonisch op 024 - 359 44 22 of per e-mail aan verzuim@kandinskycollege.nl. Dit betekent dat bij meerdere dagen afwezigheid door ziekte, u iedere dag een melding doet per telefoon of e-mail. Het is nu ook mogelijk om een ziekmelding via Magister door te geven. Dit kan via het ouderaccount op computer of laptop of via de App (installeer de nieuwste versie van Magister 6). Dit geldt alleen voor ziekmeldingen, dus niet voor medische afspraken en dergelijke. In de bijlage vindt u de handleiding.

Ziek naar huis: de leerling meldt zich bij medewerker verzuim. Deze beoordeelt het verzoek. Bij twijfel overlegt de medewerker met de afdelingsleider. De medewerker verzuim neemt contact op met de ouders. Als de leerling naar huis gaat, krijgt hij/zij een 'ziek-naar-huis'-briefje mee. Bij terugkomst op school levert de leerling het "ziek-naar-huis"-briefje ondertekend door de ouders in bij medewerker verzuim.

Wanneer een leerling vaak ziekgemeld wordt, zal hij/zij doorverwezen worden naar de jeugdarts. De jeugdarts inventariseert samen met de leerling en ouders de mogelijkheden en belastbaarheid.

Kortdurende afwezigheid (medische afspraken e.d.)

Kortdurende afwezigheid dient vóór 08.30 uur door de ouders gemeld te worden aan school. Dat kan telefonisch op 024 - 359 44 22 of per e-mail aan verzuim@kandinskycollege.nl. Kortdurende afwezigheid i.v.m. medische afspraken e.d. kan ook door de leerling vooraf gemeld worden bij de medewerker verzuim met de afsprakenkaart van de specialist of een schriftelijke verklaring van de ouders.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie