Naar aanleiding van de nieuwe AVG-wet treft u hieronder informatie aan hoe wij als school omgaan met gegevens van leerlingen en welke richtlijnen we hanteren.   

Bij inschrijving op onze school geeft u via het inschrijfformulier schriftelijk toestemming om:

  • inlichtingen in te winnen bij de school van herkomst om te bepalen of een leerling toelaatbaar is;
  • verstrekte gegevens op te nemen in Magister ten behoeve van de leerlingbegeleiding;
  • beeldmateriaal te plaatsen op de website of te gebruiken voor publicaties van of over de school;
  • de schoolfotograaf foto’s te laten maken en aan de schoolfotograaf uw NAW-gegevens te verstrekken;
  • gegevens aan Iddink te verstrekken voor het bestellen van boeken.

Vanwege de AVG-wet zullen wij dit jaarlijks opnieuw onder uw aandacht brengen. Dit doen wij met brieven die we voor de start van het nieuwe schooljaar verstrekken en tijdens de informatieavonden in september.

Gebruik beeldmateriaal 

Voor het gebruik van beeldmateriaal waarbij leerlingen geportretteerd zijn, geldt dat wij expliciet toestemming nodig hebben van ouders (van leerlingen onder de 16 jaar) of van leerlingen (16 jaar en ouder). Dit doen wij d.m.v. een toestemmingsformulier. Het is goed om het geven van toestemming samen te bespreken.

Beeldmateriaal gebruiken wij voor het informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs, opleidingsmogelijkheden voor docenten, lio's en stagiaires, de diverse onderwijsactiviteiten zoals reizen, uitwisselingen, vieringen en activiteiten op en om school. Daarbij gebruiken wij de volgende middelen.

  • de schoolgids, folders, schoolbrochure, regionale schoolkeuzehulp en eigen PR-doeleinden;
  • de website van de school;
  • de (digitale) nieuwsbrief;
  • eigen social media-kanalen;

We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. De toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.

Heeft u toestemming gegeven en wilt u deze herzien, meldt dit dan per e-mail naar secretariaat@kandinskycollege.nl onder vermelding van naam leerling en klas.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie