Het Kandinsky College hecht veel waarde aan goed contact met ouders. Dit vindt veelal plaats via de mentor. Daarnaast zijn er de contactmomenten, zoals de lesjesavonden voor nieuwe brugklasouders, inloopavonden en diverse soorten informatieavonden gedurende het schooljaar. De correspondentie aan ouders verloopt zoveel mogelijk digitaal en verstuurde brieven worden indien mogelijk op onze website geplaatst.

Het Kandinsky College gebruikt het schooladministratiesysteem Magister. Dit speelt een belangrijke rol in de communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers. Ook ouders kunnen toegang krijgen tot bepaalde gegevens in het systeem, zoals de agenda, de cijfers, de aanwezigheid en de NAW-gegevens.

Het Kandinsky College wil graag alle leerlingen goed in beeld hebben, zodat wij hen zodra dat nodig is, kunnen begeleiden. Daarom registreren wij zowel geoorloofde als ongeoorloofde afwezigheid zorgvuldig. Informatie over hoe u voor uw zoon/dochter verlof aanvraagt of hem/haar ziekmeldt vindt u hier.

Onze school heeft in geval van ongeoorloofde afwezigheid afspraken met leerlingen. Deze treft u hier aan.

Veel ouders zijn op het Kandinsky College actief als vrijwilliger of participeren in overlegorganen. U kunt uw betrokkenheid bij school invulling geven door lid te worden van de MR, ouderraad of een ouderpanel of het bijwonen van De Productie of onze jaarlijkse Fancy Fair.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie