De schoolkosten bestaan uit drie soorten kosten:
1. (Vrijwillige) ouderbijdrage
2. Overige kosten
3. TTO-bijdrage

Hieronder vindt u een toelichting op deze kosten.

1. (Vrijwillige) ouderbijdrage

Het Kandinsky College Nijmegen wil vensters openen voor haar leerlingen door onderwijs te bieden dat aantrekkelijk, eigentijds en betekenisvol is. We willen alle leerlingen de kans geven hun talenten op verschillende terreinen te ontdekken en te ontwikkelen. De vergoeding die de school van de rijksoverheid ontvangt voor het bekostigen van de leermiddelen is niet voldoende om het rijke aanbod aan activiteiten en lesmaterialen te bekostigen. Daarom vraagt de school aan alle ouders om een vrijwillige bijdrage te betalen. Deze vrijwillige bijdrage bestaat uit meerdere onderdelen. Elk jaar stelt de directie, samen met de ouderraad, de hoogte van de verschillende bedragen vast.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 58,00 en staat uit:

  • ICT/mediatheek/informatievoorziening/kopieer- en printtegoed/proefwerkblokken/schoolpas/verzekering: € 30,00
  • Diverse activiteiten (zoals bezoek aan musical, theater, museum, sportdag e.d.): € 28,00

Ouders die meer dan twee kinderen gelijktijdig op het Kandinsky College hebben, hoeven voor het derde en volgende kind geen ouderbijdrage te betalen.

2. Overige kosten

Deze kosten betreffen een bijdrage voor activiteiten die het onderwijsaanbod van een jaarlaag versterken. Deze activiteiten maken deel uit van het (verplichte) lesprogramma. De kosten hiervoor zijn per jaarlaag en soms per afdeling verschillend. Ook met deze bedragen heeft de ouderraad ingestemd.

3. TTO-bijdrage

De ouders van de leerlingen van het tweetalig onderwijs mavo 1 en mavo 2, havo en vwo betalen per schooljaar € 450,00. Hiermee worden de extra kosten van het tweetalig onderwijs betaald: uitwisselingen, excursies en native speakers. 

De TTO-bijdrage voor mavo 3 bedraagt in schooljaar 2019-2020: € 335,00. De TTO-bijdrage voor mavo 4 bedraagt in schooljaar 2019-2020: € 200,00.
Als een leerling voor tweetalig mavo 3 heeft gekozen, dan betekent dat automatisch ook een keuze voor tweetalig mavo 4. 

Op de pagina Kosten op een rij vindt u een kostenoverzicht van alle leerjaren.

Betalen van schoolkosten

De schoolkosten worden gefactureerd via WIS Collect, ons betaalsysteem. Op de site vindt u hier nadere informatie over WIS Collect en een video-instructie. Per mail ontvangt u het verzoek tot betaling en een link naar de betaalomgeving van WIS Collect, specifiek voor Kandinsky College Nijmegen.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie