Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning en begeleiding nodig. Daarvoor hebben we op het Kandinsky College een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit:

  • Dorothé Hazenberg
  • Henriette Schuddemat
  • Pam Bralts
  • Renske Hendriks

Zij bekijken samen met de mentor en ouders welke zorg nodig is. Het zorgteam biedt extra ondersteuning wanneer de inzet van de mentor niet toereikend is, bijv.:

  • bij leerproblemen
  • bij sociaal-emotionele problemen
  • wanneer structureel of tijdelijk iets anders of extra’s nodig is voor de leerling
  • organisatie van groepsinterventies zoals dyslexievoorlichting en -regelingen, cursus ‘leren-leren’ en voorlichting voor ouders over helpen met huiswerk

Het zorgteam wordt ondersteund door een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige die op vaste momenten op school aanwezig zijn.

ZAT

Wanneer de zorg vanuit het schooleigen zorgteam niet voldoende is, kan de leerling aangemeld worden voor het ZAT (zorg- adviesteam overleg). Wij hebben een intern ZAT (IZAT) bestaande uit de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige en de leerlingbegeleiders. De mentor wordt altijd uitgenodigd wanneer een mentorleerling wordt besproken. Ouders worden op de hoogte gebracht van de bespreking en het advies. Daarnaast hebben wij een extern ZAT (EZAT) wanneer de expertise van andere instanties gewenst is. Dit EZAT bestaat uit de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts, leerplichtambtenaar en een leerlingbegeleider. Ook hier wordt de mentor uitgenodigd en worden ouders geïnformeerd. Het zorgteam is steeds op zoek naar interventies die preventief werken.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie