Interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de Klachtenregeling van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hierbij staat vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid voorop.

De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan - in volgorde - de mentor, de afdelingsleider en de conrector of rector inschakelen. In geval van pesten kan ook een beroep gedaan worden op een coördinator sociale veiligheid.

Wanneer de mensen er samen dan nog niet uitkomen of als er redenen zijn om direct contact op te nemen met een interne vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, kunnen zij de hulp inroepen van de heer Pieter Engels of mevrouw Wil Boezen. Zij zijn aangesteld als interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit

De externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit is mevrouw Jacqueline Pulles.
Zij is telefonisch bereikbaar via 06 - 25 24 10 77 en via e-mail j.pulles@bezemerschubad.nl

 

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie