Missie

Het Kandinsky College leidt leerlingen op tot jonge, betrokken wereldburgers die verantwoordelijkheid leren nemen en hun talenten maximaal ontwikkelen. Het Kandinsky College staat voor hoogwaardig onderwijs in een positieve leeromgeving. We bieden regulier en tweetalig onderwijs en onderscheiden ons als bèta-excellent school. Het Kandinsky College richt zich op de toekomst en maakt werk van de 21ste-eeuwse vaardigheden.

Visie

  • Ambitieuze leercultuur

Het Kandinsky College staat voor een ambitieuze leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf leren halen en waar leerlingen leren hun grenzen te verleggen binnen en buiten de lesstof. Het Kandinsky College is een school waar leerlingen meer doen dan strikt nodig en waar leerlingen goede resultaten behalen. We streven naar hoogwaardig onderwijs met goede doorstroom- en uitstroomresultaten. Het Kandinsky College kiest voor een brede vorming met zwaartepunten op het gebied van wereldburgerschap en bèta-onderwijs. Zowel leerlingen als medewerkers reflecteren op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. We hebben hierbij veel aandacht voor professionaliteit van onze medewerkers.

  • Grenze(n)loos leren

Het Kandinsky College is zich bewust van de snel veranderende wereld en wil leerlingen daar optimaal op voorbereiden. Daarom werken we op alle afdelingen aan een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude, waarbij we ons nadrukkelijk richten op de 21ste-eeuwsevaardigheden. Het Kandinsky College heeft twee leerroutes: het tweetalig onderwijs en het regulier onderwijs. Bij beide leerroutes krijgen leerlingen de mogelijkheid om meerdere talen op hoog niveau te verwerven. Het aanbod omvat ook samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, uitwisselingen en bijzondere projecten en activiteiten, op school of daarbuiten.

  • Samen leren, samen werken, samen leven

Op het Kandinsky College kan iedereen zich thuis voelen. We werken en leren samen. Dat is de kracht van onze school. Het Kandinsky College ziet graag dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving zich met elkaar verbinden en wil alle betrokkenen uitnodigen om actief mee te werken aan de verdere verbetering van onze school. Het Kandinsky College heeft gekozen voor Positive Behaviour Support om een positief en veilig leerklimaat te bevorderen en blijven zoeken naar kansen om samenhang en verbinding in de school gestalte te geven. In dit kader past ook de inspanning van de school om leerlingen kennis te laten maken met vormen van actief burgerschap.

  • Transparant en overzichtelijk

Het Kandinsky College blijft een overzichtelijke school die al haar leerlingen in beeld heeft. Om dit te kunnen waarborgen, is de school opgedeeld in kleinere eenheden. Daarnaast werkt het Kandinsky College aan een effectieve en efficiënte organisatie van onderwijs en ondersteuning.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie