Net zoals iedere school heeft het Kandinsky College een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en spreekt mee over het beleid, de koers en uitvoering van het onderwijs van het Kandinsky College. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie van het Kandinsky College. Omdat de uitvoering van dat beleid vaak van grote invloed is op leerlingen, medewerkers en ouders is bij wet geregeld dat zij inspraak hebben op dat beleid. Deze inspraak is vastgelegd in de wet op medezeggenschap (WMS).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Alle scholen van de scholengroep zijn vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheid voor schooloverstijgende beleidsaangelegenheden.

Deelraad MR Kandinsky College Malderburchtstraat (DMR) De deelraad MR Kandinsky College Malderburchtstraat bestaat uit twaalf personen en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid voor de beleidsaangelegenheden die de locatie Kandinsky College Malderburchtstraat betreffen.

Samenstelling DMR
NaamFunctie
Tom Willems voorzitter DMR
Dries van den Elzen vice-voorzitter DMR
Marieke van de Rijt secretaris DMR
Roxanne Theunissen
Fred Beker

Onderwijs ondersteunend personeel

Ouders

  • Stephan de Haes
  • John Hendriks
  • Arjan Mels

Leerlingen

  • Pieter van den Dries
  • Britt Edwards
  • Irene Harts

Notulist

  • Mart Meijer
Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie