Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van activiteiten van het Kandinsky College Nijmegen op sociaal en cultureel gebied, welke activiteiten ten goede komen aan de leerlingen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van geldelijke uitkeringen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid

De Blauwe Ruiter richt zich bij haar werkzaamheden op het financieel ondersteunen van alle leerlingen van het Kandinsky College Nijmegen die door de thuissituatie niet de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen. 

Het geld dat de stichting voor haar werk nodig heeft, wordt verkregen door:

  • subsidieaanvragen bij relevante fondsen en instellingen;
  • activiteiten en acties door medewerkers en leerlingen van het Kandinsky College Nijmegen;
  • overige donaties, legaten en schenkingen.

Voor het beheer van het vermogen wordt gebruikgemaakt van een betaal- en een spaarrekening. Daarbij staat steeds het maximaal mogelijke bedrag op de spaarrekening. Het opgebouwde vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van de doelen van de stichting.

Aanvragen voor een bijdrage in schoolkosten door ouders van leerlingen verlopen uitsluitend via de schoolleiding van het Kandinsky College. Voordat een door de school ingediende aanvraag in behandeling wordt genomen, dient onderzocht te zijn of er bij andere instanties zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld of de Sociale Dienst van de gemeente mogelijkheden voor steun zijn. Bij het honoreren van een steunaanvraag vindt de vergoeding van de kosten in principe alleen aan de school plaats. De Blauwe Ruiter onderhoudt geen rechtstreekse contacten met ouders en/of voogden.

Bestuur

Voorzitter: Lecluijze, Ronald Emiel Leonardus Joannes (Gezamenlijk bevoegd)
Secretaris: Franssen, Willem Marie Jan (Gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester: Hendriks, Theodorus Johannes Antonius (Gezamenlijk bevoegd)
Algemeen lid: Schreurs-Weyers, Anna-Marie Christina Emmanuela (Gezamenlijk bevoegd)
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gegevens

Naam: Stichting De Blauwe Ruiter
RSIN: 851756323
Stichting De Blauwe Ruiter
Malderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen
deblauweruiter@kandinskycollege.nl         

Jaarverslagen

De uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording (jaarrekening) zijn in de jaarverslagen opgenomen. U vindt de jaarverslaggeving van de afgelopen jaren hieronder bij de bijlagen.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie