Aanmelden

Wij nemen leerlingen aan met vmbo-t-, havo- of vwo-advies (of een combinatie hiervan).
Leerlingen die in de regio Nijmegen wonen en in groep 8 zitten, krijgen een aanmeld- en adviesformulier van de basisschool. Leerlingen die kiezen voor het Kandinsky College kunnen het aanmeld- en adviesformulier vanaf 13 februari t/m 8 maart inleveren, bij voorkeur persoonlijk op onze locatie. 

De mensen die het aanmeld- en adviesformulier via post opsturen, ontvangen per mail een ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestigingsmail van ons ontvangen en toch het aanmeld- en adviesformulier opgestuurd hebben, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen.

Tegelijk met het aanmeld- en adviesformulier dient ook de 'bijlage aanmeld- en adviesformulier' van het Kandinsky College ingeleverd te worden. Hierop wordt gevraagd naar een broer of zus op het Kandinsky College, een ouder werkzaam op het Kandinsky College en de keuze voor het type brugklas: mavo/havo, tweetalig mavo/havo, havo/vwo, tweetalig havo/vwo of tweetalig vwo. Dit formulier is verkrijgbaar op onze school en vindt u onderaan deze pagina of kunt u hier downloaden.

Plaatsingsprocedure schooljaar 2019-2020

16 februari

Open Dag op alle VO-locaties

13 februari t/m 8 maart

Inleveren aanmeld- en adviesformulier bij het VO (de bijlage aanmeld- en adviesformulier vindt u hier)

12 maart 

Vergadering VO-scholen m.b.t. eventuele loting

13 maart

Eerste lotingen op scholen die een overaanmelding hebben; ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht

15 maart

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van ontvangst aanmeld- en adviesformulier en resultaat van eventuele loting

17 mei

Uiterste datum berichtgeving aan ouders inzake plaatsing leerling

05 juni

Kennismakingsmiddag/-avond VO

Mocht u vragen hebben over aanmelden voor leerjaar 1, neem dan contact op met de afdelingsleiders mevrouw Jasmina Schattenberg en de heer Jos Hoogstad. Voor een aanmelding voor leerjaar 1 gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, kunt u ook contact opnemen met de afdelingsleiders.

Plaatsing

Voor het Kandinsky College Nijmegen geldt dat er maximaal 260 leerlingen geplaatst kunnen worden in leerjaar 1. Er zitten maximaal 31 leerlingen in een klas.

Toelating

De beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.

Aanmelden leerjaar 2 of hoger

Voor aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, klik hier.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie