Vanaf augustus 2018 breiden we onze leermiddelen uit met laptops volgens het principe “Bring Your Own Device”. Anders gezegd, we vragen alle nieuwe brugklasleerlingen met hun eigen laptop naar school te komen. Ook huidige leerlingen kunnen gebruikmaken van BYOD.

Waarom willen we werken met eigen laptops op school?

Leerlingen willen modern onderwijs waarin we de mogelijkheden van vandaag benutten. Als leerlingen een laptop bij zich hebben, kunnen we elke leerling op elk gewenst moment gebruik laten maken van de vele extra didactische mogelijkheden. Met behulp van de laptop kunnen docenten meer momenten creëren waarop leerlingen de stof herhalen, een eigen opdracht uitvoeren of verrijkingsstof doornemen. Feedback op maat, extra filmpjes met uitleg, interactieve verdiepingsopdrachten e.d. bieden de mogelijkheid tot leren in verschillende snelheden, waarbij de aandacht van de docent zich meer kan richten op de leeractiviteiten van alle leerlingen.

De leeromgeving verandert omdat de leefomgeving van onze leerlingen veranderd is. Leerlingen moeten bewust met de communicatie, technologie en informatiebronnen van hun wereld om leren gaan. We willen in het onderwijs rekening houden met de wijze van leren van de internet-generatie en daarop inspelen. De laptop wordt niet alleen gebruikt in de les, maar ook in tussenuren of na school. De laptop wordt ingezet om zelfstandig te werken of samen met andere leerlingen, bijvoorbeeld aan een werkstuk of praktische opdracht. Ook dan komt het goed van pas dat je met een apparaat werkt dat de leerling helemaal naar zijn of haar eigen hand heeft kunnen zetten.

Naast deze onderwijskundige motieven kiezen wij voor de eigen laptop vanuit de overtuiging dat leerlingen met hun eigen laptop altijd verder kunnen en er beter mee om zullen gaan als “eigenaren”. Er is geen reden om af te stappen van de traditionele leermiddelen als boeken en schriften. Integendeel, we weten uit ervaring en uit onderzoek dat het juist verstandig is deze middelen te blijven inzetten. Ook leerlingen geven aan dat zij niet alleen maar vanaf een scherm willen leren en daar hebben zij volkomen gelijk in.

Op school zal het uitgangspunt zijn dat de laptop in de tas zit als hij niet gebruikt wordt. Voor kortere perioden, zoals tijdens de gymles, kan de laptop op een schap in de lockers gelegd worden. Opladen moet vooral thuis gebeuren. De school voorziet in een krachtig draadloos netwerk waar overal binnen de school gebruik van kan worden gemaakt.

By clicking on accept or by using this website, I allow cookies to be used when visiting this website. If you want to know more about cookies, or you want to change the cookie-settings for this website? Click info for more information.