In een wereld waarin de blik steeds meer op het oosten gericht is, is Chinees een belangrijke taal. China is niet meer weg te denken uit het wereldtoneel: alle bedrijven die een beetje willen meedoen, hebben vertegenwoordigers, vestigingen en/of fabrieken in China. Ook komen ieder jaar meer en meer Chinese toeristen en zakendelegaties naar Nederland, dus ook in verschillende sectoren in ons eigen land (overheid, bedrijfsleven, toerisme) komt kennis van de Chinese taal goed van pas. In vacatures voor internationale functies zie je een toenemende vraag naar kennis of zelfs actieve beheersing van de Chinese taal.

Daarom bieden we sinds een aantal jaren Chinees aan. In het eerste jaar van de brugklas havo-vwo en vwo maak je kennis met het vak Chinees. Na dit jaar kun je kiezen voor het vak Chinese taal en cultuur. In de bovenbouw havo en vwo is Chinees een keuze- en eindexamenvak.

Onderwerpen

Bij het vak Chinees leer je uiteraard de taal: je leert de taal lezen, luisteren, spreken en schrijven. In de taal zit veel culturele achtergrond verborgen en hier wordt veel aandacht aan besteed: hoe uiten Chinezen zich in hun taal en waarin verschilt dit van hoe wij dat doen? De leerling krijgt zo de mogelijkheid om zijn eigen taal vanuit een ander perspectief te bekijken, omdat een Europees georiënteerd referentiekader bij het Chinees ontbreekt.     

Zowel cultuur als literatuur vormen onderdelen in het eindexamen Chinees. Leerlingen worden door middel van opdrachten waarin keuzevrijheid wordt aangeboden, gestimuleerd om zich te verdiepen in de Chinese cultuur. Het doel hiervan is om een leerling die examen doet in het vak kennis te verschaffen van Chinese tradities en gebruiken, van de geschiedenis, de Chinese manier van denken en de literatuur. In de onderbouw passeren ook cultuuropdrachten en activiteiten de revue.    

Lessen

In de lessen Chinees besteden we aandacht aan alle onderdelen van de taal: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het doel van de taallessen is communicatief. Leerlingen worden gestimuleerd om de taal zelfstandig te gebruiken. In de eerste, tweede en derde klas zal de nadruk nog liggen op het verwerven van woordenschat en het oefenen met grammatica. In de bovenbouw als de leerlingen het vak gekozen hebben als examenvak, gaan de leerlingen aan de slag met gesprekken voeren, teksten lezen en schrijven.    

Methode

De lesmethode die we gebruiken, is de vierdelige methode Chinees ’n Makkie. Bij de methode hoort een website met oefenmateriaal, waarmee klassikaal en zelfstandig gewerkt kan worden.

HSK-examens

Net zoals bij de vakken Frans, Duits en Engels, wordt aan leerlingen die Chinees volgen de mogelijkheid gegeven om internationaal erkende taalcertificaten te halen. Dit zijn de zogenaamde HSK-examens, die worden uitgezet door de Chinese overheid. Deze examens worden afgenomen door het Confucius Instituut en bij genoeg animo is het mogelijk dat het Confucius Instituut hiervoor naar onze school komt. De examens worden aangeboden op zes verschillende taalniveaus. Meer informatie over de HSK-examens is te vinden op https://www.confuciusgroningen.nl/nl/education/hsk-test

Chinareizen

Vanaf de tweede klas is het mogelijk om mee te doen aan een jaarlijkse uitwisseling met een Chinese middelbare school in Shanghai. De Kandinsky-leerling wordt gekoppeld aan een Chinese leerling en verblijft ook bij deze leerling thuis. Dit is een unieke kans om het dagelijks leven in China te ervaren. Als de Chinese leerlingen onze school bezoeken, verblijven zij bij Kandinsky-leerlingen thuis. Zo kunnen de leerlingen elkaars gebruiken en gewoonten ervaren en op die manier hun horizon verbreden.

De leerlingen in de vierde, vijfde of zesde klas met Chinees als eindexamenvak kunnen deelnemen aan een taal- en cultuurprogramma op een Chinese universiteit in Peking. Ze verblijven op kamers op de universiteitscampus, volgen een aantal ochtenden taal- en cultuurlessen en gaan het rijke culturele erfgoed van de stad Peking ontdekken.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie